I Zjazd Okręgu za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy dotarli. Sprawiliśmy się ze wszystkim w 5 godzin, z obiadem włącznie.
Wybraliśmy Zarząd, Komisję Rewizyną oraz Komendantów Chorągwi. Okręgowe Zebranie KPH wybrało swojego przedstawiciela w Zarządzie.

Przewodniczącym Zarządu Okręgu został hm Krzysztof Jerzy Piaseczny HR, Skarbnikiem pwd. Małgorzata Kowalska wędr. p.o. Komendantki Chorągwi phm. Monika Zielińska HR a Komendantem Chorągwi hm. Rafał Obarzanek HR