Podczas ostatniego spotkania zarząd Okręgu pracował nad uchwałami dotyczącymi składek członkowskich, Funduszu Harcówkowego, terminarza HAL 2019 oraz kosztów administracyjnych od dotacji i grantów.

Uchwały są dostępne również w plikowni.