Zgoda rodziców

Zgodnie z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach , małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszeń ( w naszym wypadku ZHR), za zgodą rodziców.

Przykładowa zgoda rodziców dostępna jest tutaj:Zgoda rodzica