Składki instruktorskie

Składki instruktorskie w 2019 roku opłacają instruktorki i instruktorzy w wysokości zależnej od źródeł utrzymania:

  • 180 zł rocznie opłacają instruktorki i instruktorzy samodzielnie utrzymujący się.
  • 150 zł rocznie opłacają instruktorki i instruktorzy oraz starsze harcerki i starsi harcerze będący na utrzymaniu rodziców w związku z pobieraną nauką.

Składkę instruktorską należy opłacić na konto Okręgu w terminie do dnia 22 lutego 2019.