Dane adresowe

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Okręg Staropolski
ul. Elizy Orzeszkowej 16
skrytka pocztowa 56
26-670 Pionki

NIP 7962975553, REGON 006218591-00168
konto bankowe: BANK SPÓŁDZIELCZY W PIONKACH
NR: 07 9141 0005 0011 7041 2000 0010
e-mail: okreg.staropolski@zhr.pl