Komisja Rewizyjna Okręgu

Zjazd Okręgu Staropolskiego ZHR w dniu 10 kwietnia 2016 r. powołał Komisję Rewizyjną Okręgu w składzie:

  • phm. Marta Mizak HR
  • hm. Roman Wróbel HR
  • phm. Miłosz Trukawka HR