Obwód Świętokrzyski

Obwód Świętokrzyski jest strukturą pomocniczą koordynującą od strony gospodarczej i finansowej prace jednostek ZHR funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Siedziba Obwodu mieści nie na terenie Skarżyska Kamiennej.