Zarząd Okręgu

Zjazd Okręgu Staropolskiego ZHR w dniu 10 kwietnia 2016 r. powołał Zarząd Okręgu I kadencji w składzie:

  • hm. Krzysztof Jerzy Piaseczny HR  – Przewodniczący Zarządu Okręgu
  • pwd Maciej Sułek HO – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgu
  • pwd. Małgorzata Kowalska wędr. – Skarbnik Zarządu Okręgu
  • phm. Dariusz Lenard HR – Członek Zarządu Okręgu, Przewodniczący Obwodu Świętokrzyskiego ZHR
  • Pan Robert Prygiel – Okręgowy Kierownik KPH
  • H.O. Piotr Rytel – Członek Zarządu Okręgu

Instruktorki i instruktorzy, wybierając Komendantkę i Komendanta Chorągwi zdecydowali, że w skład Zarządu Okręgu z urzędu weszli:

  • phm. Monika Zielińska HR – p.o. Komendantki Staropolskiej Chorągwi Harcerek,
  • hm. Rafał Obarzanek HR – Komendant Staropolskiej Chorągwi Harcerzy.