Zjazd Okręgu Staropolskiego ZHR w dniu 3 marca 2018 roku powołał Zarząd Okręgu II kadencji w składzie:

  • pwd. Maciej Sułek HO – Przewodniczący Zarządu Okręgu
  • phm. Aleksandra Marciniec HR – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgu
  • hm. Krzysztof Jerzy Piaseczny HR – Skarbnik Zarządu Okręgu
  • pwd. Anna Szczykutowicz wędr. – Rzecznik prasowy Okręgu, Przewodnicząca Zarządu Obwodu Świętokrzyskiego ZHR
  • Pan Robert Prygiel – Okręgowy Kierownik KPH
  • H.O. Piotr Rytel – Członek Zarządu Okręgu

Instruktorki i instruktorzy, wybierając Komendantkę i Komendanta Chorągwi, zdecydowali, że w skład Zarządu Okręgu z urzędu weszli:

  • phm. Monika Zielińska HR – p.o. Komendantki Staropolskiej Chorągwi Harcerek
  • hm. Rafał Obarzanek HR – Komendant Staropolskiej Chorągwi Harcerzy.