Szczepy to nieobowiązkowa struktura wspierająca pracę drużyn, mających wspólne tradycje, historię lub funkcjonujące na terenie jednej szkoły lub miejscowości.

W czasach przed powstaniem ZHR, tradycyjne szczepy spełniały bardzo ważną rolę integracyjną oracz chroniąca tradycyjne wartości harcerskie.

Aktualnie na terenie Okręgu Staropolskiego funkcjonują następujące Szczepy: