Obchody 100-lecia harcerstwa w Skarżysku

Autor: Anna Szczykutowicz

Przez trzy dni skarżyskie harcerki i harcerze z trzech organizacji wraz z mieszkańcami miasta upamiętniali sto lat pracy poprzednich pokoleń, walk o wolną Polskę, kultywowania harcerskich ideałów i wychowywania młodych ludzi.

Zaczęło się w lipcu 1916 roku, kiedy jeszcze w osadzie Kamienna powstały dwie drużyny: 1 Drużyna Harcerzy im. Stanisława Staszica i 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Plater. Od tego momentu na ziemiach naszego miasta działa ruch, który łączy młode serca, pełne zapału i chęci do pracy, wychowuje odpowiedzialnych i świadomych obywateli, wpaja miłość do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Przez wiele miesięcy harcerki i harcerze ze Skarżyska przygotowywali się do tych obchodów, które – w różnorodnej formie i na wiele sposobów – pokazywały, jak silna i ważna jest stuletnia tradycja pracy i służby dla mieszkańców miasta.

24 czerwca

zdj-38-z-73W Miasteczku Zlotowym o 15:00 byli i obecni harcerze, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy
Skarżyska apelem rozpoczęli obchody.
Po meldunku, podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu Hymnu Harcerskiego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego phm. Dariusz Lenard przywitał zgromadzonych, a zaproszeni goście wygłosili przemówienia okolicznościowe.

q12

Po apelu rozpoczynającym w Miejskim Centrum Kultury odbył się panel dyskusyjny na temat roli harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży w latach 1916 – 2016. Brali w niej udział przedstawiciele trzech organizacji działających w Skarżysku: prof. hm. Adam Massalski, hm. Tomasz Szydło, prof. hm. Marek Wierzbicki oraz historyk Krzysztof Zemeła. Na wieczór przygotowano jeszcze dwa koncerty. Dla mieszkańców naszego miasta najpierw zagrała Wolna Grupa Bukowina, później piosenki Jacka Kaczmarskiego zaśpiewał były harcerz, Zbigniew Biber. Pierwszy dzień obchodów zakończyło wspólne ognisko w Miasteczku Zlotowym.

25 czerwca

tsikoraSobotę rozpoczęła Impreza na Orientację na Rejowie oraz rajd rowerowy „Tropem Bohaterów”, prowadzący przez lokalne miejsca pamięci. Kilkudziesięciu uczestników odwiedziło między innymi mogiły na Borze i Brzasku, grób Władysława Wasilewskiego ps. „Oset” i Muzeum Orła Białego. Przy każdym miejscu o związanych z nim ludziach i historii opowiadał Tadeusz Sikora.

dlenard

Na popołudnie przygotowano uroczysty apel i poczęstunek dla gości. Był to jednocześnie czas, by spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi z harcerstwa i powspominać czasy zbiórek, wędrówek i obozów. Wieczorem wszyscy siedli przy obrzędowym ognisku, by wspólnie zaśpiewać harcerskie piosenki i wysłuchać słów gawędy.

26 czerwca

198W ostatni dzień wszyscy zebrali się pod Pomnikiem Harcerza, gdzie odbyło się przekazanie sztandaru Skarżyskiego Hufca Harcerzy „Gniazdo”, który zdobył imię Władysława Wasilewskiego ps. „Oset” oraz repliki przedwojennego sztandaru z 1919 roku. Po tych uroczystościach harcerki i harcerze przemaszerowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej na Mszę Świętą z udziałem ks. biskupa Piotra Turzyńskiego. W jej trakcie poświęcono sztandary oraz obraz przedstawiający patrona harcerzy, bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Trzydniowe uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy 100-lecia harcerstwa w Skarżysku oraz apel, na którym złożono podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego Jubileuszu.

221Organizacja tych obchodów była nie tylko upamiętnieniem okrągłej rocznicy istnienia harcerstwa w Skarżysku. Był to także hołd oddany ludziom, którzy przez tyle lat wkładali trud i pracę w pielęgnowanie harcerskich ideałów. Był to wreszcie dowód na to, jak silna jest ta tradycja, która przetrwała ciężkie lata wojen, walk i budowy naszego kraju, i jest podtrzymywana po dziś dzień przez trzy organizacje: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego i Skautów Europy.

 

zdj-36-z-73