Zgodnie z obowiązującym prawem o stowarzyszeniach, małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszeń (w naszym wypadku ZHR), za zgodą rodziców.

Przykładowa zgoda rodziców dostępna jest tutaj: Zgoda rodzica