Koła Przyjaciół Harcerstwa stanowią forum współpracy dla rodziców, przyjaciół i sympatyków ZHR.

Szczegóły określające sposób działania KPH można znaleźć w Regulaminie KPH.