W ZHR bezpiecznie.

Każdy uczestnik zajęć harcerskich w postaci zbiórek, zlotów, wycieczek, gier, harców itd. jest z racji przynależności do ZHR ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Warunkiem posiadania ubezpieczenia  oraz ewentualnego odszkodowania jest posiadanie na bieżąco opłaconych składek członkowskich.

Szkody, wypadki, urazy doznane podczas działań ZHR, rodzice zgłaszać mogą do Zarządu Okręgu za pośrednictwem prowadzących zajęcia drużynowych, instruktorów lub innych opiekunów zajęć.

ZHR oraz instruktorzy ZHR posiadają także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).