Obwód Świętokrzyski jest strukturą pomocniczą koordynującą od strony gospodarczej i finansowej prace jednostek ZHR, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Siedziba Obwodu mieści nie na terenie Skarżyska – Kamiennej.

Zarząd Obwodu Świętokrzyskiego:

pwd. Anna Szczykutowicz wędr. – Przewodnicząca Zarządu Obwodu (mail: szczykutowicz.a@gmail.com)
Jakub Karpeta – Skarbnik Zarządu
pwd. Agata Świątek wędr. – Sekretarz Zarządu Obwodu
Kamil Pietrasiewicz – Przewodniczący KPH

Z urzędu w skład Zarządu wchodzą:

phm. Roksana Urban HR – Komendantka Skarżyskiego Związku Drużyn i Zuchów „Jodła”
phm. Konrad Jędrzejczyk HR – Hufcowy Skarżyskiego Hufca Harcerzy „Gniazdo” im. Władysława Wasilewskiego ps. „Oset”